DIỀU ĐẠI BÀNG - 1M8

180.000₫

Code: TK-197


Kích thước: 180 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: TK-197


Kích thước: 180 * 80 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình