DIỀU CHUỒN CHUỒN 2M

350.000₫

Code: TK 239


Kích thước: 200 * 75 + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: TK 239


Kích thước: 200 * 75 + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan