DIỀU CHUỒN CHUỒN 2.5M

600.000₫

Code: TK 241 


Kích thước: 250 * 85 cm + 30 m

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: TK 241


Kích thước: 250 * 85 cm + 30 m

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan