DIỀU CÁ MẬP 2.3M

400.000₫

Code: TK 234


Kích thước: 230 * 450 cm

Chất liệu: Caro Nylon

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Code: TK 234


Kích thước: 230 * 450 cm

Chất liệu: Caro Nylon

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sản phẩm liên quan