DIỀU CÁ MẬP

280.000₫

Code: TK-198


Kích thước: 200 * 320 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Code: TK-198


Kích thước: 200 * 320 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Sản phẩm liên quan