DIỀU CÁ KIẾM

400.000₫

Code: TK-223

 

Kích thước: 180 * 260 cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sức gió: 2~4

Code: TK-223

 

Kích thước: 180 * 260 cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan