DIỀU BƯỚM PHOENIX - 2.6M

600.000₫

Code: TK-195


Kích thước: 260 * 108 cm + 400 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: TK-195


Kích thước: 260 * 108 cm + 400 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan