DIỀU BƯỚM PHOENIX - 1.8M

350.000₫

Code: TK 230


Kích thước: 180 * 75 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod 

Màu sắc: như hình

Code: TK 230


Kích thước: 180 * 75 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan