DIỀU BƯỚM ĐA SẮC - 1.8M

180.000₫

Code: TK 231


Kích thước: 180 * 107 cm + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: TK 231


Kích thước: 180 * 107 cm + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình