DIỀU BƯỚM - COLORFUL 2M

450.000₫

Code: TK-194


Kích thước: 200 * 90 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: TK-194


Kích thước: 200 * 90 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình