DIỀU BƯỚM - COLORFUL 2.5M

650.000₫

Code: TK-193


Kích thước: 250 * 120 cm + 450 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: TK-193


Kích thước: 250 * 120 cm + 450 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: 2 màu như hình