DIỀU BƯỚM 2M

250.000₫

Code: TK 229

 

Kích thước: 200 * 95 cm + 300 cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Resinrod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: TK 229

 

Kích thước: 200 * 95 cm + 300 cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Resinrod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4