DIỀU BỌ CẠP

680.000₫

Code: TK 236


Kích thước: 160 * 380 cm

Chất liệu: Caro Nylon

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Code: TK 236


Kích thước: 160 * 380 cm

Chất liệu: Caro Nylon

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sản phẩm liên quan