DIỀU BABY DOG 1.75M

200.000₫

Code: TK 237


Kích thước: 175 * 155 + 170 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: TK 237


Kích thước: 175 * 155 + 170 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình