DELTA - SWIVEL

320.000₫

Code: DT-156


Kích thước: 230 * 115 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

 

Code: DT-156


Kích thước: 230 * 115 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

 

Sản phẩm liên quan