WINSOCK - XOẮN XOAY

80.000₫

Code: WS-114


Kích thước: 25 * 150 cm

Chất liệu: caro fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc: như hình

WINSOCK - XOẮN XOAY

Code: WS-114

Kích thước: 150cm

Chất liệu vải: caro fabric

Sản phẩm liên quan