WINSOCK - XOẮN XOAY

80.000₫

Mã sản phẩm: WS_114

- Đuôi xoay không thể tự bay độc lập 1 mình mà dùng để treo lên diều hoặc dây thả diều.

- Kích thước: 20 cm * 150 cm

- Đuôi sẽ xoay tròn như hình.

- Dùng treo lên diều có kích thước ngang >= 2m.

 
zalo