ĐUÔI XOAY - SPINNER XOAY 2.5M

1.500.000₫

Code: WS 132


Kích thước: 250 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop Fabric

Khung sườn: không

Màu sắc:  như hình

Code: WS 132

Kích thước: 250 Cm

Chất liệu: Nylon Ripstop Fabric

Khung sườn: không

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan