WINSOCK - RAINBOW FISH

150.000₫

Mã sản phẩm: WS_106

- Cá treo không thể tự bay độc lập 1 mình mà dùng để treo lên diều hoặc dây thả diều.

- Kích thước: 100 cm * 50 cm

- Dùng treo lên diều có kích thước ngang >= 2m.

 
zalo