WINSOCK - NEMO FISH

120.000₫

Mã sản phẩm: WS_101

- Cá treo không thể tự bay độc lập 1 mình mà dùng để treo lên diều hoặc dây thả diều.

- Kích thước:60 * 35 cm

- Dùng treo lên diều có kích thước ngang >= 2.5m.

 
zalo