WINSOCK - CLOWN FISH

60.000₫

Mã sản phẩm: WS_108

- Cá treo không thể tự bay độc lập 1 mình mà dùng để treo lên diều hoặc dây thả diều.

- Kích thước: 85 cm * 50 cm

- Dùng treo lên diều có kích thước ngang >= 2m.

 
zalo