STUNT KITE - ROCKET 1.8M

650.000₫

Code: ST-105


Kích thước: 180 * 72 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: 3 màu như hình

Code: ST-105


Kích thước: 180 * 72 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: 3 màu như hình