STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

600.000₫

Code: ST-132


Kích thước: 180 * 72 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc:  như hình

Code: ST-132


Kích thước: 180 * 72 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc:  như hình