STUNT KITE - FIRE 1.6M

350.000₫

Code: ST-127


Kích thước: 160 * 75 cm

Chất liệu: nylon Ripstop

Khung sườn: resin Rod

Màu sắc: như hình

STUNT KITE - FIRE 1.6M

Code: ST-127

 

Kích thước: 160*75cm

Chất liệu vải: Ripstop

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan