PHỤ KIỆN KÉO DÂY

180.000₫

Code: H-0015


Kích thước: 20cm - 25cm - 32 cm

Chất liệu: inox

Đặc điểm: sử dụng để kéo hạ Diều kích thước lớn.

Code: H-0015


Kích thước: 20cm - 25cm - 32 cm

Chất liệu: inox

Đặc điểm: sử dụng để kéo hạ Diều kích thước lớn.