ĐUÔI XOAY - TWISTER COLOR 3M

100.000₫

Mã sản phẩm: WS_117

- Đuôi xoay không thể tự bay độc lập 1 mình mà dùng để treo lên diều hoặc dây thả diều.

- Kích thước: 60 cm * 300 cm

- Đuôi sẽ xoay tròn như hình.

- Dùng treo lên diều có kích thước ngang >= 2.5m.

 
zalo