DIỀU SƯ TỬ

150.000₫

Code: AK-144


Kích thước: 140 * 80 cm + 130 cm

Chất liệu: vải diều caro

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: AK-144


Kích thước: 140 * 80 cm + 130 cm

Chất liệu: vải diều caro

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan