DIỀU STITCH

130.000₫

Code: CK-124


Kích thước: 165 * 136 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: CK-124


Kích thước: 165 * 136 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 màu như hình

Sản phẩm liên quan