DIỀU PONY HORSE

130.000₫

Code: CK 142 


Kích thước: 145 * 70 + 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK 142

Kích thước: 145 * 70 + 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan