DIỀU PIKACHU 1.5M

200.000₫

Code: CK 144


Kích thước: 150 * 220 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK 144

Kích thước: 150 * 220 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan