DIỀU PHOENIX BIRD 1.6M

160.000₫

Code: AK 169


Kích thước: 160 * 80 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK 169

Kích thước: 160 * 80 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan