DIỀU PARADISE BIRD

250.000₫

Code: TK-190


Kích thước: 180 * 90 cm + đuôi 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-190


Kích thước: 180 * 90 cm + đuôi 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình