DIỀU NÀNG TIÊN CÁ

100.000₫

Code: CK 141


Kích thước: 155 * 170 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK 141

Kích thước: 155 * 170 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan