DIỀU MÁY BAY AIRCRAFT 1.4M

120.000₫

Code: MB-113


Kích thước: 140 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: MB-113


Kích thước: 140 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan