DIỀU HELLO KITTY

130.000₫

Code: CK 147


Kích thước: 140 * 140 + 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK 147

Kích thước: 140 * 140 + 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan