DIỀU KID - THỎ HỒNG

180.000₫

Code: AK-140


Kích thước: 150 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Code: AK-140


Kích thước: 150 * 150 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  màu như hình

Sản phẩm liên quan