DIỀU KID - DELTA MIX 1.6M

120.000₫

Code: DK-146


Kích thước: 160 * 80 cm + 500 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Code: DK-146


Kích thước: 160 * 80 cm + 500 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Sản phẩm liên quan