DIỀU KID - DELTA FANTASY 1.5M

130.000₫

Code: DK-145


Kích thước: 150 * 75 cm + 400 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Code: DK-145


Kích thước: 150 * 75 cm + 400 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Sản phẩm liên quan