DIỀU DƠI 1.6M

150.000₫

Code: AK 176 


Kích thước: 160 * 70 + 120 cm 

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: AK 176


Kích thước: 160 * 70 + 120 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan