DIỀU DELTA SẮC MÀU

550.000₫

Code: DT-136


Kích thước: 260 * 130 cm

Chất liệu: Hi-Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA SẮC MÀU

Code: DT-136

 

Kích thước: 260*130cm

Chất liệu vải: Hi-Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Ghi chú: dễ bay, kích thước lớn, chất liệu vải tốt, khung sườn cứng, bay rất đầm.