DIỀU DELTA RAINBOW LT 1.6M

130.000₫

Code: DK 154


Kích thước: 160 * 70 + 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: DK 154


Kích thước: 160 * 70 + 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan