DIỀU DELTA - ORCA

260.000₫

Code: DT-144


Kích thước: 175*150+300cm

Chất liệu: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc:  như hình

DIỀU DELTA - ORCA

Code: DT-144

 

Kích thước: 175*150cm+300cm

Chất liệu vải: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình