DIỀU DELTA NEWARROW

550.000₫

Code: DT-143


Kích thước: 280 * 140 cm

Chất liệu: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

Giá diều chưa bao gồm đuôi

 

DIỀU DELTA - NEWARROW

Code: DT-143

 

Kích thước: 280*140cm

Chất liệu vải: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Giá diều chưa bao gồm đuôi