DIỀU DELTA KID - BLACK ARROW 1.5M

150.000₫

Code: DK 149


Kích thước: 150 * 75 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: DK 149


Kích thước: 150 * 75 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan