DIỀU DELTA GHOST SKY

350.000₫

Code: DT-133


Kích thước: 230 * 105 + 260 cm

Chất liệu: nylon Ripstop

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA GHOST SKY

Code: DT-133

 

Kích thước: 230*105+260cm

Chất liệu vải: vải Nylon-Ripstop

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Ghi chú: dễ bay, kích thước, chất liệu vải tốt, khung sườn cứng.