DIỀU ĐẠI BÀNG 2M

160.000₫

Code: TK 242 


Kích thước: 200 * 100 cm 

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: TK 242


Kích thước: 200 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan