DIỀU CON CÔNG

150.000₫

Code: AK 171


Kích thước: 140 * 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: AK 171


Kích thước: 140 * 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan