DIỀU COLOR FISH 1.45M

160.000₫

Code: AK 166


Kích thước: 145 * 135 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: AK 166


Kích thước: 145 * 135 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan