DIỀU CHÚ HỀ

100.000₫

Code: CK-125


Kích thước: 120 * 235 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK-125


Kích thước: 120 * 235 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan