DIỀU CHIM ÉN

110.000₫

Code: AK-162


Kích thước: 130 * 70 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: AK-162

Kích thước: 130 * 70 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan