DIỀU CHICKEN

80.000₫

Code: CK-117


Kích thước: 125 * 215 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CK-117


Kích thước: 125 * 215 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan